Using of the laser fixator of the direction (LFD3—F5) for the measurements of the straightness

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
  1. Berlinskij B. M., Korotkoe I. A. Lazernyj ukazatel' napravlenija. — Geodezija i kartografija, 1981, № 6.
  2. Zacarinnyj A. V. Avtomatizacija vysokotochnyh inzhenerno-geodezicheskih izmerenii. — M.: Nedra, 1976.
  3. Kuz'o I. V., Mikol'skij Ju. N., Shevchenko T. G. Sovremennye metody kontrolja ustanovki oborudovanija. — L'vov: Vishha shkola, 1982.
  4. Jambaev H. K. Vysokotochnye stvornye izmerenija. — M.: Nedra, 1978.