On Laplase argumentation of the least square method

Authors:
1
Ural State University

1. Bunjakovskij V.Ja. Osnovanija metematicheskoj teorii verojatnostej. SPb., 1846.

2. Gauss K.F. Izbrannye geodezicheskie sochinenija. M.: Izd-vo geod. lit., 1957.

3. Gnedenko B.V. Kurs teorii verojatnostej. M.: Gos. izd-vo fiz.-mat. lit., 1961.

4. Linnik Ju.V. Metod naimen'shih kvardatov i osnovy teorii obrabotki nabljudenij.- M.: Gos. izd-vo fiz.-mat. lit., 1958.

5. Chebyshev P.L. Teorija verojatnostej.- M.: L.: Izd-vo AN SSSR, 1936.

6. Laplase P.S. Theorie analytique des probabilites. Paris, 1912.