The employment of spectral analysis for the studying of the crustal vertical movements

Authors:
1
Lviv Politecnic National University

1. Grendzher K., Hatanaka M. Spektral'nyj analiz vremennyh rjadov v jekonomike. M., 1972,

2. Kemnic Ju.V. Opredelenie parametriov jempiricheskih formul metodom naimen'shih kvadratov. M., 1964.

3. Konjaev K.V. Spektral'nyj analiz sluchajnyh okeanologicheskih polej. L., 1981.

4.Meshherjakov G.A. Rel'jef i sovremennaja geodinamika. M., 1981.

5. Odesskij I.a. Volnovye dvizhenija zemnoj kory. L., 1972,