Investigation of the influence of changeable difference heights Zero’s invar of scale at the results of leveling

1
Lviv Polytechnic National University
2
National Forestry University of Ukraine
3
Lviv Polytechnic National University

1. Instrukcija po nivelirovaniju I, II, III, IY klassov.-M.:Nedra, 1974.

2. Pavliv P.V., Savjak Z.R. O nekotoryh osobennostjah vlijanija raznostej vysot nulej osnovnyh i dopolnitel'nyh shkal invarnyh reek na rezul'taty nivelirovanija v gornyh uslovijah.- Inzhenernaja geodezija, 1979, vyp. 22.

3. Pavliv P.V. Problemy vys okotochnogo nivelirovanija.-L'vov: Vishha shk., 1980.

4. Pavliv P.V., Pnevskij P.I. Issledovanija i ajerofotos#emka, 1983. vyp. 37.