Isostasy and seismicity of Pienin deep break

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

1. Artem'ev M.E. Izostazija territorii SSSR.-M.: Nauka, 1975.

2. Vjalov O.S. Glubinnye razlomy i tektonika Karpat.-Geol.sb. L'vov.geol.ob-va, 1965.

3. Gofshtejn I.D. Neotektonika Karpat.-K.:AN USSR, 1964.

4. Evseeva Je.M., Glagolev M.l. Ob izostaticheski neskompensirovannyh massah litosfery Karpatskogo regiona.- Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1983, vyp. 38ju

5. Kruglo O.S. O prirode Marmoroshskih utesov Sovetskih Karpat.- Geol. sb. L'vov. geol. ob-va, 1965, 3 9.

6. Muratov M.V. Tektonika i osnovnye jetapy razvitija Vostochnyh Karpat.- Bjulleten' Mosk. ob-va ispyt. prirody. Ser geol., 1947. t. 22(2).

7. Novyj katalog sil'nyh zemletrjasenij na territorii SSSR.-M.: Nauka, 1977.

8. Panasjuk V.V., Savruk M.A., Dacishin A.P. Raspredelenie naprjazhenij okolo treshhin v plastinkah i obolochkah.-K.: Nauk. dumka, 1976.

9. Paffengol'c K.N. Geologicheskoe stroenie SSSR.- M.:Gosgeolmezizdat, 1958.-t. 3. Tektonika.

10. Riznichenko Ju.V. Razmery ochagov korovogo zemlttrjasenija i sejsmicheskij moment.- V kn.: Issledovanija po fizike zemletrjasenij.-M.: Nauka, 1976.

11. Riznichenko Ju.V. Protjazhennyj ochag i sejsmicheskoe techenie gornyh mass.- V kn.: Issledovanija po fizike zemljatresenij.-M.: Nauka, 1976.

12. Sollogub V.V. Struktura zemnoj kory Central'noj i Vostochnoj Evropy.- K.: Nauk. dumka, 1980.

13. Prochazkova D., Karnick V.Atlas of isoseismal maps Cenral and Easterm Europe KAPG.- Working Group, 43 1978.