The tacheometric protractor

1
-
2
Lviv Polytechnic National University

1. GOST 13494-80. Transportiry geodezicheskie. Tehnicheskie uslovija. - Vved. s 01.01.81.

2. Eliseev S.V. Geodezicheskie instrumenty i pribory. - M.:Nedra, 1973.

3. Zhukov V.I., Pertjaev N.P., Ponomareva E.N. Tochnost' izmerenija i postroenija uglov pri pomoshhi transportira. - Tr. MIIZ, 1954, vyp. 1.

4. Kozlov M.A. Taheograf dlja sostavlenija topoplanov krupnyh masshtabov. - Geodezija. Jekspress-informacija (CNIIGAiK), 1982, vyp. 5.

5. Kushnarenko P.M. Opyt izgotovlenija taheografa. - Kolyma, 1982, №1.

6. Litvinov B.A., Lobachev V.M., Voronkov N.N. Geodezicheskoe instrumentovedenie. - M.:Nedra, 1971.

7. Ostrovskij A.L., Maslich D.I., Grebenjuk V.G. Geodezicheskoe priborovedenie. - L'vov: Vishha shk., 1983.

8. Sidorenko P.G. Geodezicheskie pribory. - M.; L.: Oborongiz, 1939.

9. Hrenov L.S. Geodezija.-M.:Goslesbumizdat, 1962.

10. Shutov V.V. A.s. 1 002 845 (SSSR). Transportir taheometricheskij.- Opubl. v B.I., 1983, №9.

11. Serafin B. Badania dokladnosci kartowania za pomoca nanosnika biegunowego NBI produkcji. - Przeglad geodezyjny, 1980, t.54, N8.