On the accuracy estimation of the geometric leveling at the gas compression stations' industrial buildings of the trunk pipelines

1
Lviv Polytechnic National University
2
Department of Chemical Technology of Oil and Gas Processing

1. Bol'shakov V.D., Gajdaev P.A. Teorija matematicheskoj obrabotki geodezicheskih izmerenij. – M.:Nedra, 1977. – 366s.

2. Gan'shin V.I., Storozhenko A.F., Budenkov N.a. Izmerenie vertikal'nyh smeshhenij sooruzhenij i analiz ustojchivosti reperov. - M.:Nedra, 1981. – 214s.

3. Markuze Ju.I. Uravninvanie i ocenka tochnosti planovyh geodezicheskih setej. - M.:Nedra, 1982. – 189s.

4. Piskunov M.E. Metodika geodezicheskih nabljudenij za deformacijami sooruzhenij. - M.:Nedra, 1980. – 240s.

5. Rukovodstvo po nabljudenijam za deformacijami osnovanij fundamentov zdanij i sooruzhenij. – M.: Strojizdat, 1975. – 76s.

6. Tarasenko N.I. Razrabotka metodiki v promyshlennyh uslovijah: Avtoref. dis…. kand. tehn. nauk. – L'vov, 1984. – 17s.