The estimation of the accuracy of correlated quantities and the conditionality of the matrix of normal equations by the adjustment of the geodetic nets by means of different methods

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1. Gerasimenko M.D. Edinyj algoritm sostavlenija uslovnyh uravnenij i ego primenenie dlja uravnivanija i ocenki  tochnosti geodezicheskih postroenij. – Tr. CNIIGAiK, 1975, vyp. 34, s. 65-73.

2. Kremnic  Ju.V. Matematicheskaja obrabotka zavisimyh rezul'tatov izmerenij. – M.:Nedra, 1970. – 188 s.

3. Monin I.F. Edinyj algoritm sostavlenija uslovnyh uravnenij v geodezicheskih setjah. – Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1982, vyp. 35, s. 75-84.

4.  Monin I.F. K ocenivaniju geodezicheskih setej. - Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1983, vyp. 38, s. 81-89.

5. Monin I.F. K teorii parametricheskogo sposoba uravnivanija. - Geodezija i kartografija, 1983, № 9, s. 6-8.

6. Jurshanskij Z.M. O edinom algoritme  uravnivanija parametricheskim metodom i korrelatnym sposobom. – Primenenie geodezicheskih metodov pri stroitel'stve i jekspluatacii inzhenernyh sooruzhenij, 1979, t. 7(47), s. 72-85.

7. Linder B.V. Ein Verfahren zur automaticieren Aufstellung von Bedingungsgleichungen in Schleiclennetzen. – Z. Vermessungsw., 1983, Bd. 108, № 4, S. 160-166.