On the problem of economic effectiveness of trilateration network construction

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1. Bol'shakov V.D., Levchuk G.P., Bargatuni G.V. i dr. Spravochnik geodezista. – Kn.1. – M.:Nedra, 1975. – 527s.

2. Gan'shin V.N., Kos'kov B.I., Hrenov L.S. Spravochnoe rukovodstvo po krupnomasshtabnyh s#emkah. - M.:Nedra, 1977. – 248s.

3. Edinye normy vremeni i rascenka na izyskatel'skie raboty. – Ch.1. – M.:Strojizdat, 1980. – 343s.

4. Edinye normy vyrabotki (vremeni) na geodezicheskie i topograficheskie raboty. Polevye raboty. – M.: Nedra, 1982. – 213s.

5. Instrukcija po poligonometrii i trilateracii. - M.:Nedra, 1976. – 103s.

6. Kos'kov B.I. Spravochnoe rukovodstvo po s#emke gorodov. - M.:Nedra, 1974. – s. 408.

7. Spiridonov A.I., Kulagin Ju.N., Krjukov G.E. Spravochnik-katalog geodezicheskih priborov. - M.:Nedra, 1984. – 238s.