Recent vertical movements of the Earth's surface of Eastern Europe and active deep structures

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

1. Artem'ev M.E. Izostaticheskie anomalii sily tjazhesti i nekotorye voprosy ih geologicheskogo istolkovanija. – M.: Nedra, 1966. – 137s.

2. Belousov V.B. Osnovy geotektoniki. - M.: Nedra, 1975. – 247s.

3.  Bondarchuk V.G. Tektonika Karpat. – K.: Izd-vo AN USSR, 1962. – 233s.

4. Borisov A.A. Glubinnaja struktura territorii SSSR po geofizicheskim dannym. - M.: Nedra, 1967. – 301s.

5. Ventcel' E.S. Teorija verojatnostej. - M.: Nedra, 1972. – 576s.

6. Golidza G.Ja. Ob izostaticheskom ravnovesii zemnoj kory Ukrainskogo shhita. – Izv. AN SSSR. Fizika Zemli, 1972. № 10, s.44-55.

7.  Meshherjakov Ju.A. Rel'ef i sovremennaja geodinamika. - M.: Nauka, 1981, – 277 s.

8. Karta skorostej sovremennyh dvizhenij zemnoj kory Vostochnoj Evropy. - V kn.: Sovremennye dvizhenija zemnoj kory i tektonika juga Evropejskoj chasti SSSR. - V kn.: Nauk. dumka, 1972. – 176s.