About the increasing of the accuracy of measurements in the construction sites by the measuring tape

1
Dnipropetrovsk National University of Rail Transport
2
Dnipropetrovsk National University of Rail Transport
3
Dnipropetrovsk National University of Rail Transport

1. Bol'shakov V. D., Gajdaev P.A. Teorija matematicheskoj obrabotki geodezicheskih izmerenij. - M.: Nedra, 1977. - 367 s.

2. Danilenko T.S. Organizacija i proizvodstvo geodezicheskih rabot pri krupnom stroitel'stve. - M.: Nedra, 1975. - 320 s.

3. Luk'janov V.F. Raschety tochnosti inzhenerno-geodezicheskih rabot. - M.: Nedra, 1981. - 285 s.

4. Sistema dopuskov v stroitel'stve (CNIIJeP) uchebnyh zdanij. - M.: Strojizdat, 1981.- 63 s.

5. Spiridonov A. I., Kulagin Ju. N. , Krjukov G. S. Spravochnik-katalog geodezicheskih priborov. - M.:Nedra, 1984. - 238 s.

6. Sytnik V.S., Kljushin A.B., Borisenko B.G. Geodezicheskoe obespechenie stroitel'no-montazhnyh rabot. - M.: Strojizdat, 1982. -159 s.