Densing of the geodetic foundation by means of inverse gyroscopic resections

Authors:
1
Lviv Politecnic National University

1. Instrukcija po topograficheskoj s'emke v masshtabah 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000 i 1: 500. - M.: Nedra,1973. - 176 s.

2. Kuz'min B.S., Litvinov B.A. Rukovodstvo po geodezii: (Obshhie svedenija i trianguljacija). - M.: VIA, 1961. - 722 s.