The mapping of territorial and economic systems of microregional level

1
-
2
-

1. Eliseeva  L.D. Kartograficheskie metody issledovanija proizvodstvenno-territorial'noj struktury vnutrioblastnyh jekonomicheskih rajonov( na primere juga Krasnojarskogo kraja). - Sibirskij geograf. sb., 1978, № 14, s. 176-203.

2. Korovicyn V.P. Obshhejekonomicheskie karty v sisteme social'no- jekonomicheskih kart. - V kn.: Sinteticheskie karti naselenija i jekonomiki. M., 1972, s. 20-25.

3. Nazarova B.T., Damirgaev Sh.K. Opyt razrabotki kartograficheskoj modeli razlichnyh tipov TPK dlja celej planirovanija. - Izv. AN AzSSR Ser. nauk o Zemle, 1979, №6, s. 10-104.

4. Sveshnikov B.V. Novyj vid obshhejekonomicheskoj karty : karta nizovyh territorial'nyh sistem. - V kn.: Novoe v tematike, soderzhanii i metodah sostavlenija jekonomicheskih kart(1975-1977). M., 1979, s. 55-59.

5. social'no-jekonomicheskie karty v kompleksnyh regional'nyh atlasah/Pod red. K.A. Salishheva i Ju.G. Saushkina. - M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1968. - 167 s.

6. Starostin E.S. Kartograficheskie metody v razrabotke regional'nyh prognozov razvitija proizvoditel'nyh sil. - M.: Nauka, 1976. - 167 s.