On the possibility of the determination of azimuth of distant point with the horizontal spotting scope

Authors:
1
Poltava Engineering and Construction Institute

1. Brili D. Ottavskij zerkal'nyj meridiannyj instrument. - V kn.: Novye instrumenty i metody v meridiannoj astrometrii. M.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1959, s. 24-34.

2. Pinigin G.I. Predvaritel'nye rezul'taty issledovanij sistemy gorizontal'nogo meridiannogo kruga L.A. Suhareva. - V kn.: Tr. 18-j astrometricheskoj konferencii SSSR. L.: Nauka, 1972, s. 158-164.

3. Pinigin G.I. K voprosu o meridiannom instrumente optimal'nogo tipa. - V kn.: Razvitie metodov astronomicheskih issledovanij. M.: L., 1979, s. 172-187.

4. Pinigin G.I., Shornikov O.E. Aksial'nyj meridiannyj krug. -Astrometrija i astrofizika, 1983, vyp. 49, s. 75-82.

5. Pinigin G.I., Shornikov O.E. Aksial'nyj meridiannyj krug. - Problemy astrometrii. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1984, s. 206-208.

6. Popov N.A. Ob organizacii azimutal'nyh nabljudenij v Poltave. - V kn.: Tr. 14-j astrometricheskoj konferencii SSSR. M.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1960, s. 301-311.

7. Rukovodstvo po astronomicheskim opredelenijam. - M.: Nedra, 1984. - 382 s.

8. Suharev L.A. K voprosu o principial'nyh preimushhestvah i konstruktivnyh osobennostjah gorizontal'nogo meridiannogo kruga. - Astronomicheskij zhurnal, 1948, t. 25, vyp. 1, s. 59-65.

9. Suharev L.A. Pulkovskij gorizontal'nyj meridiannyj instrument. - V kn.: Tr. 11-j astrometricheskoj konferencii SSSR. L.: Izd. GAO v Pulkove, 1955, s. 161-167.

10. Cypova A.P. Issledovanie oshibki opredelenija azimuta miry po nabljudenijam blizpoljusnih zvezd v jelongacii. - Astrometrija i astrofizika, 1969, vyp. 2, s. 92-100.

11. Hoeg E. Design Study of a Glass Meridian Cirkle. - Mitteilungen der Gesellschaft, 1973, Nr 32, S. 120-125.