Using photogrammetry for images of curved surfaces of engineering buildings

1
-
2
-

1. Baran P.I., Nishanbaev N, Davlatov Sh. S'emka nedostupnyh vertikal'nyh krivyh. - Inzh. geodezija, 1975, vyp. 17, s. 98-106.

2. Vojtenko S.P., Kolesnik I.N. Metodika geodezicheskogo obespechenija vozvedenija sooruzhenij iz obolochek. - Inzh. geodezija, 1978, vyp. 21, s. 100-104.

3. Vojtenko S.P., Klesnik I.N. Geodezicheskaja s'emka jelementov prostranstvennyh konstrukcij naklonnogo sechenija. - Inzh. geodezija, 1979, vyp. 22, s. 75-78.

4. Krumelis V.A., Ivnova L.I., Dereh Z.D. Opredelenie formy vantovyh pokrytij inzhenernyh sooruzhenij fotogrammetricheskim metodom. - Geodezija i kartografija, 1979, №2, s. 48-49.

5. Serdjukov V.M. Fotogrammetrija v inzhenerno-stroitel'nom dele. - M.: Nedra, 1970. - 136 s.

6. Serdjukov V.M. Fotogrammetrija v promyshlennom i grazhdanskom stroitel'stve. - M.: Nedra, 1977. - 245 s.

7. Smirnov E.I. Zavisimost' mezhdu koordinatami techek snimka i korrekturnymi uglami, izmerennymi s koncov bazisa. - Geodezija , kartografija i ajerofotos'emka, 1983, vyp. 38, s. 141-144.