Investigation of the influence of the local refractional fields of cities on the results of angular measurements in the city triangulation nets

1
Lviv Polytechnic National University

1. Zjuzin A. S. Harakter temperaturnogo polja v gorode i javlenie anomal'­noj bokovoj refrakcii//Izv. AN SSSR. Ser. geofizicheskaja. 1959. № 2. S. 326.

2. Kratcer II. A. Klimat goroda. M„ 1958.

3. Ostrovskij L. L. Issledovanija po bokovoj refrakcii v poligonometrii. L'vov, 1958.

4. Tartachinskij R. M. Tem­peraturnoe pole goroda i ego vlijanie na rezul'taty uglovyh izmerenij v gorodskoj trianguljacii//Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka. 1974. Vyp. 19. S. 93.

5. Tartachinskij R. M. Issledovanija bokovoj refrakcii v jeksperimental'ioj gorodskoj seti trianguljacii//Geodezija, kartografija i ajerofo­tos#emka. 1975. Vyp. 22. S. 69.

6. Tartachinskij R. M. Harakter vlijanija bokovoj refrakcii v gorodskoj seti trianguljacii // Geodezii, kartografija i ajerofoto­s#emka, 1981. Vyp. 34. S. 81.

7. Trevogo I. S. Issledovanie gorizontal'noj re­frakcii i gorodskoj poligonometrii // Geodezija i kartografija. 1984. № 1. S. 20.

8. Hizhakov L. S. K voprosu vlijanija refrakcii v gorodskoj triangulja­cii // Nauch. zap. L'vov, politeh. ii-ta. Ser. geodezicheskaja. 1961. № 6. S. 200.

9. Jakovlev N. V. Ob uchete klimaticheskih osobennostej goroda pri uglovyh izmerenijah v gorodskoj trianguljacii I klassa // Izv. vuzov. Geodezija i ajero­fotos#emka. 1960. № 6. S. 15.