Estimation of accuracy of determination volume of cavity chambers from one installation point of the device

1
Lviv Politecnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Department of Cartography and Geospatial Modeling, Institute of Geodesy, Lviv Polytechnic National University

1. Grebenjuk V. G, Kravcov N. I., Fys M. M. Opredelenie ob#emov kamer pustot s odnoj tochki ustanovki pribora//Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka. 1986. Vyp. 43. S. 15—18. 
2. Demidovich V. D., Maron N. A. Osnovy vychislitel'noj matematiki. M., 1960. 
3. Kazakovskij D. A., Gurich A. A., Krotov G. A. i dr. Zvukolokacionnaja s#emka gornyh vyrabotok. M,, 1973. 
4. Spravochnik po markshejderskomu delu. M., 1973.