Improvement of the organization and production of underground communications surveying in the conditions of national economy reconstruction

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Politecnic National University
3
Lviv Politecnic National University

1. Alejnikov S. A. Issledovanie metodov i tochnosti poiska podzem¬nyh kommunikacij dlja sostavlenija krupnomasshtabnyh topograficheskih klanov: Avtoref. dis. ... kand. tehn. nauk. M., 1977.
 2. Beljavskij B. A. Razrabotka n issledovanie metodov s#emki podzemnyh kommunikacij: Avtoref., dis. ... kand. tehn. nauk. Krivoj Rog, 1984. 
3. Gordienko V. I., Ubogij II. P., Jaroshevskij E. V. Jelektromagnitnoe obnaruzhenie inzhenernyh kommunikacij i lokal'nyh anomalij. K., 1981. 
4. GOST 23541-79. Pribory trassopoiskovye. Vved. 01.07.80. 
5. Dublij E. Trassoiskatel' na baze magnitofona // Radio. 1984. № 11. S. 56.
6. Ezerskij P. V., Derbal A. I. O primenenii iskatelja povrezhdenij kabelej tipa IPK-4 dlja s#emki podzemnyh kommunikacij//Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka. 1988. Vyp. 47. S. 13—15. 
7. Ivanov A. N. Avtomatizacija magistral'nyh nefteprovodov//Mehanizacija i avtomatizacija proizvodstva. 1975. № 6. S. 32— 35.
8, Instrukcija po s#emke i sostavleniju planov podzemnyh kommunikacij. M., 1978. 
9. Ostrovskij A. L., Derbal A. I. S#emka podzemnyh kommunikacij. L'vov, 1986. 
10. Trifonov N. Modernizacija kabeleiskatelja IMPI-2//Radio. 1987, № 5. S. 30-32. 
11. Cermak J., Hromadka E. Kolektory – cesta ke zlepseni technickeho vybaveni hl. m. Prahy // Investicni vystavba. 1986. V. 24 №2. S. 41-42.
12. Soltys M. Analiza galwaniczney metody wyznaczenia polozenia przewodow podziemnych wykrywaczami elektromagnetycznymi // Zesz. Naukowe AGH. 1978. № 616. S. 109—128. 
13. Soltys M. Badanie czynnikow osobowych wplywajacych na wyniki pomiaru wykrywaczami elektromagnetycznymi //Zesz. naukowe AGN. 1977. № 562. S. 49—58.