Application of the cartographic method of research for the protection of underground monuments of history and culture

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Baran P. I. Obobshhennyj metod issledovanija deformacii sooruzhenij v prostve // Inzhenernaja geodezija. 1984. Vyp. 27
  2. Berljant A. M. Obraz prostranstva: karta i informacija M., 1986.
  3. Pashkin E. A., Bessonov G. B. Diagnostika deformacii pamjatnikov arhitektury. M., 1984.
  4. Hvedchenja S. B. Statisticheskij analiz kartograficheskih izobrazhenij podzemnyh pamjatnikov istorii i kul'tury. // Geodezija, kartografija i ajerofosemka. 1988 Vyp. 48.