Determination of astronomical refraction by photographic method

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Vygodskij M. Ja. Spravochnik po vysshej matematike. M., 1966.
  2. Kovalenko V. A. Ob obrabotke fotograficheskih nabljudenij odnoj zvezdy // Geodezija, kartografija i ajerofotosemka. 1981. Vyp. 34.
  3. Kovalenko V. A., Kolgunov V. M. O nekotoryh pogreshnostjah fotograficheskogo metoda polevyh astroopredelenij // Geodezija, kartografija i ajerofotosemka. 1983. Vyp. 38.
  4. Kovalenko  V. A., Kolgunov V. M. Ob opytnyh astronomicheskih nabljudenijah fotograficheskim sposobom // Geodezija i kartografija. 1976. № 3.
  5. Kolgunov V. M., Goncharenko Ju. Ja.Polevoj programmnyj hronoregistrator dlja astronomicheskih nabljudenij fotograficheskim sposobom // Geodezija i kartografija. 1977. № 8.
  6. Tablicy refrakcii Pulkovskoj observatorii. L., 1985.
  7. Uralov S. S. Kurs geodezicheskoj astronomii. M., 1980.