On the solution of the Molodensky problem using Stokes integral

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Marych M. I. O reshenii zadachi Molodenskogo s uchetom szhatija Zemli // Geodezija, kartografija i ajerofotosemka. 1987. Vyp. 46.
  2. Marych M. I. Ob opredelenii vneshnego gravitacionnogo polja Zemli // Geodezija, kartografija i ajerofotosemka. 1982. Vyp. 36.
  3. Marych M. I. O traktovke reshenija kraevoj zadachi teorii figury Zemli metodom malogo parametra // Geodezija, kartografija i ajerofotosemka. 1986. Vyp. 44.
  4. Roic G. Sovremennaja fizicheskaja geoezija. M., 1983.
  5. Nejman Ju. M. Variacionnyj metod fizicheskoj geodezii. M., 1979.