Use of laser devices for reference measurements

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
  1. Astashenkov G. G. Geodezicheskie raboty pri jekspluatacii krupnogabaritnogo promyshlennogo oborudovanija. M., 1986.
  2. Jambaev H. K. Geodezicheskij kontrol' prjamolinejnosti i soosnosti v stroitel'stve. M., 1986.