Ways to improve serial tubes-cable finder

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University
  1. Baran P. I., Sovershennyj I. P. Semka i kartografirovanie podzemnyh inzhenernyh setej. K., 1980.
  2. Plahtij A. K. Pribory  i metody poiska podzemnyh kommunikacij pri vypolnenii inzhenerno-geodezicheskih rabot M., 1969.