On the measurement of model bases

1
Department of Geodesy, Lviv polytechnic National University
2
Department of Geodesy, Institute of Geodesy,Lviv Polytechnic National University

To ensure reliable unity of linear measurements in topographic and geodesic production, light and radio range meters must pass periodic metrological attestation on field model bases.

  1. Genike A. A., Naumov Ja. V. Problemy metrologicheskogo obespechenija geodezicheskih sredstv i metodov izmerenij//Geodezija i kartografija. 1969. № 11. 
  2. Instrukcija o postroenii gosudarstvennoj geodezicheskoj seti SSSR // Tr. Geodezizdat. 1961.
  3. Lobov M. I. Osobennosti izuchenija dinamicheskogo sostojanija sooruzhenij na podrabatyvaemyh territorijah // Geodezija i fotogrammetrija v gornom dele. Sverdlovsk. 1986.
  4. RTM 68—8.12—85. Obshhie tehnicheskie trebovanija k obrazcovym bazisam dlja kontrolja geodezicheskih dal'nomerov. — Vved. 01.01.85.
  5. Trevogo I. S., Shevchuk P. M. Gorodskaja poligonometrija. M., 1986.
  6. Trevogo I. S. Ob jetalonirovanii topograficheskih dal'nomerov // Geodezija i kartografija. 1987. № 1.
  7. Sherman D. S. Rukovodstvo po kameral'noj obrabotke bazisov 1,2 i 3 klassov. M., 1961.
  8. Angus-Leppan. Р. V. Then Temperature on an Invar Wire inder Radiation // Sucmen geod. laitok julk. 1979. № 89.
  9. Yorczik R. A. The National Geodetil Surveys EDMI calibration base line program // ASP — ACSM Convention. Washington, 1986.