Placing of enclosing structures on mountain rivers in a stage of researches and designing

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The choice of the calculation line of the longitudinal enclosing structure on the mountain river in the process of exploration and design is due to the consideration of many regional conditions and anthropogenic factors. The topographic and geological structure of the river valley, the hydrological regime of the river, the level of engineering intervention determine the stability of the channel in the cross section and the possible types of erosion-accumulation process in the river section.

  1. Grishanin K. V. Ustojchivost' rusel rek i kanalov. L., 1974. 
  2. Grishanin K. V. Dinamika ruslovyh potokov. L., 1979. 
  3. Kaganov Ja. I. Ruslovye pereformirovanija pri regulirovanii rek gorno-predgornoj zony. L'vov, 1981. 
  4. Kaganov Ja. I. Klassifikacija rusel gornyh rek po ustojchivosti // Tez. dokl. Vsesojuz. nauch. konf. «Issledovanie ruslovyh processov dlja praktiki narodnogo hozjajstva» / M., 1983.
  5. Kaganov Ja. I., Volossckij B. I., Grigorchuk R. A., Il'kiv R. R. Prognoz tipov jerozionno-akkumuljativnyh processov pri proektirovanii inzhenernyh sooruzhenij na rekah gorno-predgornoj zony // Geodezija, kartografija i ajerofotosemka. 1987. Vyp. 43.
  6. Lapshenkov V. S. Prognozirovanie ruslovyh deformacij v b'efah rechnyh gidrouzlov. L., 1979.