On the accuracy of the survey of underground utilities

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1. Baran P. I., Sovershennyj I. P. S#emka i kartografirovanie podzemnyh inzhenernyh setej. K., 1980. 
2. Gutkin V. L., Gorel'ko A. M. Obsledovanie kolodcev podzemnyh setej fotogrammetricheskim metodom//Metody inzhenernoj geodezii i kartografii. Rostov-na-Donu, 1976. S. 88— 94. 
3. Derbal A. I., Homin B. A. Jekstrasensornyj metod rekognoscirovki podzemnyh kommunikacij. K., 1987. S. 17. — Rukopis' dep. v UkrNIINTI. № 563—Uk 87. 
4. Instrukcija po s#emke i sostavleniju planov podzemnyh kommunikacij. M., 1978. 
5. Ostrovskij A. L., Derbal A. I. S#emka podzemnyh kommunikacij. L'vov, 1986. 
6. Rukovodstvo po topograficheskim s#emkam v masshtabah 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. S#emka i sostavlenie planov podzemnyh kommunikacij. M., 1975. 
7. Samborskij A. A. Sovershenstvovanie tehnologii s#emok inzhenernyh podzemnyh kommunikacij v gorodah: Avtoref. dis. ... kand. tehn. nauk. Novosibirsk, 1989. 
8. SNiP 1.02.07—87. Inzhenernye izyskanija dlja stroitel'stva. M., 1988.
 9. Sokolov V. V. Stereofotogrammetricheskaja detal'naja s#emka inzhenernyh prokladok v kamerah i kolodcah//Metody inzhenernoj geodezii v irrigacionnom i gidrotehnicheskom stroitel'stve. Rostov-na-Donu, 1973. S. 101 — 106. 
10. Fokin E. I. Issledovanie nekotoryh voprosov s#emki i sostavlenija planov inzhenernyh setej i sooruzhenij: Avtoref. dis. ... kand. tehn. nauk M., 1972. 
11. Wiemers H. Kanalvermessung // Zeltscrift fur Vermessungs-wessen. 1970. № 11. S. 488-493.