Automation of mapping based on the method of chain coding of information

1992;
: 114 - 120
1
Lviv Politecnic National University
2
Lviv Politecnic National University

1. Anisimov B. V., Kurchanov V. D., Zlobin V. K. Raspoznavanie i cifrovaja obrabotka izobrazhenij. M., 1983. A. s. 847036 (SSSR). Ustrojstvo dlja izmerenija rel'efa mestnosti // Avotin E. V., Zhindaev S. G., Valjazhonkov V. D. Bjul. izobret. 1981. № 26. 
3. Berljant A. M., Kadnichanskij S. A., Markov V. F. Nekotorye aspekty razvitija avtomatizirovannoj kartografii II Geodezija i kartografija. 1987. № 9. S. 33—36. 
4. Ratushnjak G. S. Sostavlenie gidrologo- klimaticheskih kart s ispol'zovaniem cifrovyh modelej mestnosti // Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka. 1988. Vyp. 50. S. 117—121. 
5. Halugin E. I. Konceptual'nye osnovy cifrovoj kartografii//Geodezija i kartografija. 1989. № 1. S. 41—43. 
6. Freeman. Oh the encording of orbitrary geometric configurations//IRE Trans. Electronie Computer. 1961. Vol. 3. P. 41—43.