Development of a method for calculating the accuracy of measuring spatial shifts of closed structures

Authors:
1
Lviv Politecnic National University

1. Viduev N. G. Teorija razmernyh cepej i ee primenenie dlja rascheta razbivochnyh rabot//Inzhenernaja geodezija. 1967. Vyp. 3. S. 17—19. 
2. Sytnik V. S. Osnovy rascheta i analiza tochnosti geodezicheskih izmerenij v stroitel'stve. M., 1974. 
3. Chemrat V. D. Razrabotka sposoba kontrol'no-montazhnyh izmerenij i ocenka ego tochnosti//Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka. 1987. Vyp. 46. S. 103—110.