Methods for accounting leveling refraction by vibrations of images and estimation of their accuracy

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
National Technical University of Chernihiv; Lviv Polytechnic National University

1.    Dzhuman B. M., Reducirovanie izmerennyh zenitnyh rasstojanij na periody spokojnyh izobrazhenij po vertikal'nym kolebanijam vizirnyh celej // Geodezija, kartografija i ajerofotos'emka. 1978. Vyp. 28. S. 17-22.
2.    Dzhuman B. M., Pavliv P. V., Stashhishin I. I. Metod opredelenija nivelirnoj refrakcii // Geodezija, kartografija i ajerofotos'emka. 1979. Vyp. 30. S. 66-69.
3.    Dzhuman B. M. Zavisimost' amplitudy kolebanij izobrazhenij ot vysoty vizirnogo lucha // Geodezija, kartografija i ajerofotos'emka. 1983. Vyp. 38. S. 16-21.
4.    Pavliv P.V. , Stashhishin I. I. Ob iskljuchenii vlijanija refrakcii pri nivelirovanii // Geodezija i kartografija. 1979. № 9. S. 29-31.
5.    Stashhishin I. I. Razrabotka i issledovanie metodov ucheta nivelirnoj refrakcii v turbulentnoj atmosfere : Avtoref. dis. … kand. nauk. L'vov, 1983.