Automatic geological mapping. Information models of geological survey materials

1992;
: 102 - 108
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Politecnic National University

1. Brehovskih S. M. Osnovy funkcional'noj snstematologii material'nyh ob#ektov. M.. 1986. 
2. Voronin Ju. A., Eganov Je. A. Metodologicheskie voprosy primenenija matematicheskih metodov v geologii. Novosibirsk, 1974. 
3. Dorozhinskij A. L., Dzajnukov A. B., Vernikovskij V. N. Principy postroenija avtomatizirovannoj sistemy geologicheskogo kartografirovanija po materialam ajero- i nazemnyh stereofotogrammetricheskih s#emok. M., 1982. — Rukopis' dep. v VINITI, № 3427—82 Dep. 
4. Dorozhinskij A. L. Principy sozdanija i funkcionirovanija avtomatizirovannoj sistemy cifrovogo i graficheskogo postroenija teologicheskoj karty // Obshh. i region geologija; geol. kartirovanie. Otech. proizv. opyt. Jekspress-informacija VNII jekon. miner, syr'ja i geologorazvednyh  rabot. 1986. Vyp. 12. S. 8.