Automation of the compilation process surveying documentation with open mining

1992;
: 109 - 113
1
Lviv Politecnic National University
2
Lviv Politecnic National University

1. Avtomatizirovannye sistemy markshejderskogo obespechenija kar'erov: Spravochnoe posobie. M., 1990.
2. GOST 2.850-75, GOST 2,857-75. Gornaja graficheskaja dokumentacija. - Vved. 01.01.1983.
3. Instrukcija po proizvodstvu markshejderskih rabot. M., 1987.
4. Sovershenstvovanie metodov i sredstv proizvodstva markshejdersko-geodezicheskih rabot. L., 1987.
5. Strel'cov V.N., Mogil'nyj S.G. Markshejderskoe obespechenie prirodopol'zovanija nedr. M., 1989.
6. Finkovskij V.Ja., Moskal' N.M. Avtomatizirovannaja markshejderskaja sistema "Markshejder". K., 1984. S. 20. - Rukopis' dep. v UkrNIINTI, №17799k. 84 Dep.