Calculation of accuracy of definition of vertical refraction by meteorological method at unilateral observations.

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
  1. Izotov A. A., Pellinen L. P. Issledovanija zemnoj refrakcii i metodov geodezicheskogo nivelirovanija. // Tr. CNIIGAnK, 1955, Vyp. 102.
  2. Sujunov A. S. Zakonomernosti dejstvija i metody ucheta refrakcii pri geodezicheskih izmerenijah v uslovijah Srednej Azii: Avtoref. dis. ... kand. tehn. nauk. L'vov, 1988.
  3. Dzhuman B. M. Vlijanie refrakcii na tochnost' geodezicheskogo nivelirovanija v periody spokojnyh izobrazhenij: Avtoref. dis. ... kand. tehn. nauk. L'vov, 1970.