Dominique Zbrozhek (1832-1889)

Authors:
1
-
 1. Horak R. D. Zadlia praznyka. U sutinkakh. K., 1989.
 2. Drbal O. Y. Heodezyst, astronom, meteoroloh // Chervonyi prapor. 1989. 15 serpnia.
 3. Drbal O. Dominik Zbrozhek (1832—1889) //Radianskyi student, 1989. 7 chervnia.
 4. Ostrovs'kij A. L., Drbal A. I. Starejshej geodezicheskoj kafedre Ukrainy — 110 let // Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka. 1983. Vyp. 37, S. 3—10.
 5. Blauth J. Przyrząd do kreślenia warstwie inżyniera Mullera i poprawiony przyrząd inż. Blautha // Czasopismo techniczne. 1886. № 1. S. 1—3.
 6. Członkowie Towarzystwa technicznego // Rocznik Towarzystwa technicznego. Т. II. 1871. S. XIX.
 7. Drbal A. Z geodetickeho a kartografickeho kalendare; Dominik Zbrozek // Geodeticky a kartograficky obzor. 1989. C. 9. S. 228.
 8. Dziwiński P. Dominik Zbrożek, rektor Szkoły Politechnicznej // Czasopismo techniczne. 1889. № 13. S. 97—99.
 9. Ernst M. Astronomia w Polsce (zarys historyczny). Kraków, 1927.
 10. Finkel L., Starzyński S. Historija uniwersytetu Lwowskiego. Lwów, 1894.
 11. Krawczyk I. Dominik Zbrożek (1832—1889) w setną rocznicę śmierci // Przegląd geodezyjny. 1988. № 11. S. III—IV.
 12. Kryński S., Traczewska-Bialkowa Z. Rozwój nauki, techniki i szkolnictwa w dziedzinie geodezji od końca XVIII wieku do 1918 roku // Zeszyty naukowe AGH; Geodezja (Monogr.). 1984. № 75. S. 83—134.
 13. Kudrnovska O. Cesky kartograf Kareł Koristlca // Kvety. 1990. С. 18. S. 62—63.
 14. Kucharzewski F. Piśmiennictwo techniczne polskie. Warszawa; 1908— 1911. Т. I. S. 253—254.
 15. Pamiętnik Jubileuszowy. Lwów. 1902.
 16. Politechnika Lwowska. Jej stan obecny, i potrzeby. Lwow. 1932.
 17. Rozmanitości // Czasopismo techniczne. 1888. № 121 S. 107.
 18. Rybka E. Krótki rys dziejów astronomii we Lwowie // Studia i materiały do Dziejów Nauki Polskiej. Seria C. Z. 2. S. 53.
 19. Sprawy towarzystw // Czasopismo techniczne. 1888. № 9. S. 73.
 20. Sprawy towarzystw // Czasopismo techniczne. 1888. № 11. S. 98.
 21. Tablice Odmian Herbowych Chrząńskiego. Warszawa, 1909.
 22. Vejflik A. V. Dejiny technickćho ućeni v Praze. Dii prvy (1688 — 18Й9). Praha, 1906.
 23. Wykłady w Akademii Technicznej we Lwowie // Przeg ląd techniczny. 1876. T. 4. Z. XI. S. 275—277.
 24. Zajączkowski W. С. K. Szkoła Politechniczna we Lwowie. Lwów, 1894.
 25. Zbrożek D. Vortrage der Geodäsie gehalten an der k. k. technischen Academie im Jahre 1871/2 zusammengestellt von P. Dziwiński (Autographie).
 26. Zbrożek D. Teoryja planimetru biegunowego / Pamiątnik Akademii umiejętności w Krakowie. Wydział matematyczoo- przyrodniczy. Т. II. 1876. S. 113—123.
 27. Zbzożek D. Teoria planimetru biegunowego. Kraków, 1876.
 28. Zbrożek D. Teoria najmniejszych kwadratów. Wykłady spisane przez Aj Witkowskiego. Lwów, 1878.
 29. Zbrożek D. O planimetrach // Dźwignia. 1879. № 1, 3, 6, 8, 9.
 30. Zbrożek D. Zastosowanie wyznaczników w teorji najmniejszych kwadratów. Kraków, 1884.
 31. Zbrożek D. Zastosowanie wyznaczników w teorji najmniejszych kwadratów // Pamiętnik Akademii umiejętności w Krakowie. Wydział matematyczno-przyrodniczy. Т. IX. 1884. S. 199—218,
 32. Zbrożek D. O libeli i osi kolimacyjnej. Lwów, 1884.
 33. Zbrożek D. O libeli i osi kolimacyjnej // Czasopismo techniczne., 1884. № 6. S. 69—72; № 7. S. 81—82.
 34. Zbrożek D. O niwelacji ścisłej // Czasopismo techniczne. 1886. № 6. S. 72—76.
 35. Zbrożefc D. O czasie // Czasopismo techniczne. 1886. № 3. S. 37.
 36. Zbrożek D. Sprawozdanie z lustracyi stacyi ombrometrycznych w. Galycyi // Czasopismo techniczne. 1887. № 7. S. 87.
 37. Zbrożek D. Opad atmosferyczny na stacjach deszczomiarowych w r. 1887 // Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie. Wydział matematyczno-pryrodniczy. T. XXII. 1888. S. 219—233.
 38. Zbrożek D. O niwelacji sćislej miasta Lwowa // Czasopismo techniczne. 1889. № 6. S. 47.
 39. Zbrożek D. O niwelacyji sćislej miasta Lwowa // Czasopismo techniczne. 1889. № 10. S. 77.
 40. Dominik Zbrożek. Wspomnienie pośmiertne // Przegląd techniczny. 1889. T. XXVL S. 212.
 41. Z. Obserwatorium с. k. Szkoły Politechnicznej we Lwowie // Czasopismo techniczne. 1883. № 1. S. 17—19.