Analytical planar phototriangulation using computer

1967;
: 110-118
Received: September 01, 1966
1
Kaunas University of Technology

1. Kozhevnikov N. P.. Krasheninnikov G. D.. Kalinov N. P. Fotogrammetrija. Geodezizdt, M., 1960.
2. Konshin M. D. 06 analiticheskom sposobe prostranstvennoj fototrianguljacii, razrabotannom v CNIIGAIK. «Geodezija i kartografija», № 3, 1965.
3. Lobanov A. H. Fototrianguljacija s primeneniem jelektronnoj vychislitel'noj mashiny. Geodezizdat, M., 1960. A
4. Rodionov S. I. Analiticheskij sposob prostranstvennogo fototriangulirovanija s pomoshh'ju jelektronnyh vychislitel'nyh cifrovyh mashin. Trudy NIIGAiK, t. XVII, vyp. 2 Novosibirsk, 1964.
5. Ackermann F. On the Adjustment of Rhomboids in Radial Triangulation. «Photogrammetria», Nr. 2, 1959-1960