Accuracy of determination of true azimuths by Gi-C2 gyrotheodolite

Received: May 11, 1967
1
Lviv Politecnic National University
2
-

1. Lavrov V. N., Zhitomirskij I. B. Novye markshejderskie girokompasy MB2 i MT1. «Ugol'», № 1, 1965.
2. Lavrov V. N., Zhitomirskij I. B., Lukovatyj Ju. S. Giroskopicheskij sposob opredelenija direkcionnyh uglov. «Geodezija i kartografija», N9 2, 1966.
3. Oglobin D. N., Novyj vengerskij markshejderskij girokompas Gi-B1. «Gornyj zhurnal», № 9, 1965.
4. Oglobin D. N., Lavrov V. N. Markshejderskie girokompasy SSSR i zarubezhnyh stran. «Ugol'», № 7. 1965.
5. Cepgovskij Ju. V. Rezul'taty issledovanij giroteodolitov. «Geodezija i kartografija», № 1, 1966.
6. Feher Derd'. Issledovanie giroteodolita Gi-B1. Izv. vuzov, «Geodezija i ajerofotos#jomka», № 4, 1964.
7. Ferenc Halmosh. Giroteodolity i ih primenenie (Issledovanija i opyt jekspluatacii instrumenta Gi-B1 firmy MOM]. Izv. vuzov, «Geodezija i ajerofotos#emki, № 4, 1966.