Comparison of methods of solving hyperbolic intersection for long distances

2011;
: pp. 8 - 9
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Politecnic National University

There are implemented the analysis of the accuracy of existing and proposed  ways depending on the distance to an object moving relative to the base station and from the angle of intersection.

 

  1. Dvulit P.D. Pro odyn iz sposobiv rozv’jazuvannja giperbolichnoi' zasichky v geodezychnyh koordynatah / P. Dvulit, O. Denysov // Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva. – 2010. – № 20. – S. 47–50.
  2. Morozov V.P. Giperbolicheskie zasechki na poverhnosti ellipsoida / V.Morozov // Izvestija vuzov “Geodezija i ajerofotos#emka”. – 1967. – Vyp. 5. – S. 101–112.
  3. Polevoj V.A. Vychislenie geodezicheskih i sfericheskih koordinat po izmerennym raznostjam rasstojanij / V. Polevoj // Geodezija i kartografija. – 1970. – № 3. – S. 14–20.
  4. Hitrov B.F. K resheniju giperbolicheskih zasechek na bol'shie rasstojanija / B. Hitrov // Geodezija i kartografija. – 1972. – № 2. – S. 23–26.