Features of regularization of the territory of 30-kilometers zone of nuclear power plants (on the example of Khmelnitsky NPP)

2011;
: pp. 121-126
1
The National University of Water and Environmental Engineering
2
The National University of Water and Environmental Engineering

In-process grounded concept of sanitary-hygienic and area of supervision of AES, investigational influence of factors of environment on migration of radionuklides in soils and recommendations are resulted for equipping with modern amenities of territories of  environment of the AES

 1. Bondarenko G.N., Kononenko L.V. Osobennosti vertikal'noj migracii radionuklidov toplivnyh i kondesacionnyh vypadenij v pochvah. Radioizotopy v jekologicheskih issledovanijah [Features vertical migration of radionuclides and fuel kondesatsionnyh fallout in soils. Radioisotopes in Environmental Studies]. Kyiv: Naukova Dumka, 1992, P. 17-28.
 2. Prister B.S. Vedennja sil's'kogo gospodarstva v umovah radioaktyvnogo zabrudnennja terytorii' Ukrai'ny vnaslidok avarii' na Chornobyl's'kij AES na period 1999–2002 rr.: Metod. rekomendacii' Ukl.: B.S. Prister ta in. [Agriculture in conditions of radioactive contamination in Ukraine as a result of the Chernobyl accident for the period 1999-2002: Method. Recommendations. Ed.: BS Priester and others. Kyiv: Jarmarok, 1998, 104 p.
 3. Georshevskij V.G. Jekologicheskie i dozovye modeli pri radicionnyh avarijah [Environmental and dose models at raditsionnyh Accident]. Kyiv: Naukova Dumka, 1994, 234 p.
 4. Grodzyns'kyj D.M. Radiobiologija: Pidruchnyk [Radiobiology: Textbook]. Kyiv: Lybed, 2000. 448 p.
 5. Davydchuk V.S., Grycjuk N.R. Ocinka peredumov reabilitacii' radioaktyvno zabrudnenyh zemel' na landshaftnij osnovi [Evaluation prerequisites rehabilitation of radioactively contaminated land on the landscape base]. Bjul. Ekologichnogo stanu zony vidchuzhennja ta zony bezumovnogo (obov’jazkovogo) vidselennja. [Bul. Ecological condition of the Exclusion Zone and zone (compulsory). 2001, no.18, P.40-46.
 6. Dec' T.I., Bjalyk I.M. Migracijni procesy radionuklidiv v g'runtah pid vplyvom elektromagnitnogo polja ta i'h vplyv na organizaciju zabrudnenyh terytorij [The migration processes of radionuclides in soils exposed to electromagnetic fields and their effect on the organization of contaminated areas]. Visnyk NUVGP. Zbirnyk naukovyh prac' [Bulletin NUWMNRU. Collected Works], Vol. 4 (40), Exactly, 2007, Vyp. 4(40), Rivne, 2007.
 7. Energetychna strategija Ukrai'ny na period do 2010 roku. Rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 15.03.2006 [Energy Strategy of Ukraine till 2010. Cabinet of Ministers of Ukraine of 15.03.2006]. no.1, 45 p.
 8. Zakon Ukrai'ny “Pro vykorystannja jadernoi' energii' ta radiacijnu bezpeku” [Law of Ukraine "On Nuclear Energy and Radiation Safety"]. no. 40 / 95, 08.02.1995.
 9. Zakon Ukrai'ny “Pro pravovyj rezhym terytorii', shho zaznala radioaktyvnogo zabrudnennja vnaslidok Chornobyl's'koi' katastrofy” [Law of Ukraine "On the legal regime of the area subjected to radioactive contamination from the Chernobyl disaster"]. NO. 795-12 of 28.02.1991.
 10. Zvit pro dijal'nist' Nacional'noi' akademii' nauk Ukrai'ny u 1998 roci [Report on the activities of the National Academy of Sciences of Ukraine in 1998]. Part 2, Kyiv: "Naukova Dumka", 1999, P. 15-23.
 11. Carenko M.K. Korotkyj zvit pro dijal'nist' Ukrai'ns'koi' akademii' agrarnyh nauk za 2001 rik [A brief report on the activities of the Ukrainian Academy of Agrarian Sciences for 2001]. Kyiv: Agricultural Science, 2002, P. 23, 24.
 12. Kutlahmedov Ju.O., Davydchuk V.A. Perspektyvy reabilitacii' zabrudnenyh radionuklidamy terytorij Ukrai'ny [Prospects for the rehabilitation of contaminated territories of Ukraine ]. 15 rokiv Chornobyl's'koi' katastrofy. Radiacijna bezpeka v Ukrai'ni. Bjul. NKRZU ['15 years Chernobyl disaster. Radiation Safety in Ukraine. Bull. NCRC]. 2001, No. 1-4, P. 127-136.
 13. Margulis U.Ja. Atomnaja energetika i radicionnaja bezopasnost' [Energetics and radiation safety. Moscow: Energoatomizdat, 1988, 220 p.
 14. Postanovlenie Minjenergo SSSR №150 PS ot 28.11.1979.[ Resolution of the USSR Ministry of Power Substation №150 from 11.28.1979].
 15. Pojasnjuval'na zapyska do proektu Zakonu Ukrai'ny “Pro zagal'noderzhavnu programu vedennja sil's'kogospodars'kogo vyrobnyctva u regionah, zabrudnenyh vnaslidok Chornobyl's'koi' katastrofy na period 2005–2015 rokiv.” [The explanatory note to the draft Law of Ukraine "On national program of agricultural production in areas contaminated by the Chernobyl accident for the period 2005-2015."]
 16. Tymchasovi metodychni vkazivky po organizacii' terytorii' sil's'kogospodars'kyh zemlevlasnykiv ta zemlekorystuvachiv, jaki zaznaly radiacijnogo zabrudnennja vnaslidok avarii' na ChAES [Interim guidelines for the organization of the territory of agricultural landowners and land users who have suffered radiation contamination after the Chernobyl accident]. Kyiv, 1992.
 17. Centr ekologichnogo monitoryngu Ukrai'ny [Environmental Monitoring Center of Ukraine] Available at: http://www.cemu.kiev.ua/ua/projects.
 18. Sajt NEK “Ukrenergo”. Available at: http://www.energoatom.kiev.ua/ua/financial/res2010.htm