Дослідження електричних методів визначення характеристик якості молока та можливостей бактерицидних контрольних заходів

2011;
: pp. 117-120
1
Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy, Department of Electromechanics and Electronics
2
Lviv Polytechnic National University

The results of experimental research of the high-frequency electromagnetic field influence on the general content of microbiological pollutants in the unboiled milk (at the 1-st phase of micro-flora evolution) as compared to those of the approbated method are considered in the article. The method of bactericidal control measure represented in some regulatory documents of EU countries and a new method of this measure efficiency control are proposed.

1. Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" № 191—IV від 24 жовтня 2002 р.

2. Кодекс Аліментаріус молоко та молочні продукти. Довідник / Пер. з англ. – Львів: Ажур, 2009. – 360 c.

3. Миколайчук О.І., Кравців Ю.Р. Лабораторний практикум з мікробіології / За ред. акад. УААН проф. Р.Й. Кравціва. – Львів: ЛНАВМ ім. С.З. Гжицького, 2005. – 248 с.

4. Міхалєва М. Дослідження спиртових розчинів імітансним методом // Науково-технічний журнал “Стандартизація, сертифікація, якість”. – 2010. – № 3 (64). – С. 50–54.

5. ГОСТ 13264-88 Молоко коровье. Требования при закупках. – М.: Стандарты, 1988. – С.7.

6. Молоко, молочные продукты и консервы молочные / Сборник стандартов. – М.: Стандарты, 1989. –448 с. 

7. Патратий А.П., Аристова В.П. Справочник для работников лабораторий предприятий молочной промышленности. – М.: Пищевая промышленность, 1980. – 240 с.

8. Міхалєва М. Результати експериментальних досліджень модельних водних розчинів новим електричним імпедансним методом // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, – 2010. – № 665. – С.169–173.