Характеристика витрат, пов’язаних з ліквідацією пошкоджень нафтогазотрубопроводів

2011;
: pp. 121-124
1
Lviv Polytechnic National University

The costs which incurred during the liquidation of damaged pressure maintenance systems, oil reservoir, oil and gas pipelines are calculated.

1. Техническое регулирование и промышленная безопасность. Магистральные трубопроводы / под ред. А.И. Владимирова, В.Я. Кершенбаума. – М.: НП «Национальный институт нефти и газа», 2004. – 364 с.

2. Закон України «Про охорону навколишнього середовища» від 25.06.1991 № 1264-ХІІ( зі змінами та доповненнями).

3. Закон України «Про трубопровідний транспорт» від 15.05.1996 № 192/96- ВР (зі змінами та доповненнями).

4. Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003 № 962-ІV.

5. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, затверджена наказом Мінекобезпеки України від 18.05.1995 № 37; зареєстр. Мін'юстом України 01.06.1995 № 162/698 (зі змінами та доповненнями).

6. Методика визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства, затверджена наказом Мінекобезпеки України від 27.10.1997 № 171 (у редакції наказу Мін. природи від 04.04.2007 № 149; зареєстр. Мін'юстом України 25.04.2007 № 422/13689).

7. ГОСТ 17.1.4.01-80 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к методам определения нефтепродуктов в природных и сточных водах. (Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до методів визначення нафтопродуктів у природних і стічних водах).

8. ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб. (Охорона природи. Ґрунти. Загальні вимоги до відбирання проб). 

9. СОУ 74.2-20077720). Захист довкілля. Ліквідування забруднень ґрунтів і водних об'єктів нафтою та нафтопродуктами. Правила.

10. РД 39-30-114-78 «Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов», затверджені Міннафтопромом СРСР 14.12.78 («Правила технічної експлуатації магістральних нафтопроводів»).

11. РД 39-110-91 «Инструкция по ликвидации аварий и повреждений на магистральных нефтепроводах», затверджена Міннафтогазпромом СРСР 29.10.91 (Інструкція по ліквідації аварій і пошкоджень на магістральних нафтопроводах).