Методи підвищення точності оцінювання місцеположення наземних рухомих об’єктів

2011;
: pp. 137-141
1
ДНДЕККЦ ГУМВС України у Львівській області
2
Львівський університет бізнесу та права
3
Львівський університет бізнесу та права
4
Львівський університет бізнесу та права

Influence of errors of mechanical odometers on accuracy of an estimation of parametres of movement is investigated, methods of realisation of non-contact measuring instruments are offered.

1. Навигационные системы NATOhttp://dogswar.ru/armii-mira/vooryjenie/ 698 -navigacionnye-sistemynato.html.

2. Горбачёв А. Ю. Применение одометров для коррекции интегрированных навигационных систем // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана, серия «Приборостроение». — М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана: 2009. — № 4. — С. 37—53.

3. Бударецький Ю.I. Особливостi побудови підсистеми визначення шляху i експериментальнi дослiдження її складових частин / Ю.I. Бударецький, М.Г. Грубель, М.I. Гладкий, С.М. Назаркевич // Вiйськово-технiчний збiрник / Львiвський інститут Сухопутних військ Нацiонального унiверситету “Львiвська полiтехнiка”. – Львiв: ЛIСВ, 2009. – Вип. 1.– 114 с.

4. Дорожні випробування і оцінка паливної економічності повнопривідних автомобілів на різних типах доріг / П.П. Ткачук, М.Г. Грубель, Л.В. Крайник, Ю.І. Бударецький // Автошляховик України. – 2007. – № 5. – С.12–14.