Оптимізація параметрів комп’ютеризованих ультразвукових охоронних систем

2011;
: pp. 134-137
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

Recommendations in for choosing the parameters of ultrasonic computerized security systems is filed.

1. Погребенник В.Д., Політило Р.В. Ультразвукові сенсори системи охоронної сигналізації // Вісник Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут». Серія «Приладобудування». – К., 2008. – С. 72–79.

2. Погребенник В.Д., Політило Р.В.Методи підвищення надійності ультразвукових засобів охоронної сигналізації / Наук.-техн. конф. «Обчислювальні методи і системи перетворення
інформації». – Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2010. – С. 207–210.

3. Хамидуллин В.К. Ультразвуковые контрольно-измерительные устройства и системы. – Ленинград: Изд-во Ленинградского университета, 1989. – 245 с.

4. Погребенник В.Д., Політило Р.В. Оптимізація параметрів ультразвукових вимірювальних засобів для охоронних систем // Матеріали 16 міжн. наук.-техн. конф. «Електромагнітні та акустичні методи неруйнівного контролю матеріалів та виробів» (ЛЕОТЕСТ-2011). – Львів, 2011. – С. 53–56.