Система збалансованих показників для дослідження корозійних дефектів

2011;
: pp. 130-134
1
Karpenko physico-mechanical institute of the nas of ukraine, Lviv Politecnic National University
2
Karpenko physico-mechanical institute of the nas of ukraine, Lviv Politecnic National University
3
Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка НАН України
4
Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка НАН України

The balanced indexes of diagnosticating of corrosive defects on the metal surface taking into account parameters of interface layers are offered.

1. Ориняк І. В. Oцінювання дефектів у трубопроводах / Механіка руйнування та міцність матеріалів: довід. посібник / І. В. Ориняк // під заг. ред. В. В. Панасюка. Том 11: Міцність і довговічність нафто-газових трубопроводів і резервуарів / Г. М. Никифорчин, С. Г. Поляков, В. А. Черватюк та ін.; під. ред. Г. М. Никифорчина. – Львів: Сполом, 2009. – С. 357– 392.

2. Стaщук М. Розрахунок зміщення електродного потенціалу, зініційованого пружним полем, на межі еліптичного отвору із середовищем / М. Стaщук, Л. Журавчак, М. Дорош //  Проблеми корозії та проти-корозійного захисту матеріалів: в 2-х т. / Спецвипуск журналу «Фізико-хімічна механіка матеріалів». – Львів: Фізико-механічний інститут НАН України, 2010. – № 8, Т. 1. – C. 49–54.

3. Сaкара А. Математичне моделювання процесів руйнування металевих матеріалів за механічного навантаження і дії водневих і корозійних середовищ / А. Сaкара, Ю. Банахевич, І. Лохман // Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів: в 2-х т. / Спецвипуск журналу «Фізико-хімічна механіка матеріалів». – Львів: Фізико-механічний інститут НАН України, 2010. – № 8, Т. 1. – C. 120–124.

4. Юзевич В. Моделювання корозійних процесів у системі «металелектроліт» з урахуванням дифузійного імпедансу / В. Юзевич, І. Огірко, Р. Джала // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2011. – Вип. 13. – C. 173–181.

5. Юзевич В. М. Діагностика матеріалів і середовищ. Енергетичні характеристики поверхневих шарів / В. М. Юзевич, П. М. Сопрунюк. – Львів: ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України, вид-во “СПОЛОМ”. – 2005. – 292 с.

6. Мак-Лахлан Н. Теория и приложения функций Матье / Н. Мак-Лахлан. – М.: Изд-во иностр. лит., 1963. – 476 с.

7. Новый справочник химика и технолога. Электродные процессы. Химическая кинетика и диффузия. Коллоидная химия // Ред. С. А. Симанова – Санкт-Петербург: АНО НПО "Профессионал", 2004. – 838 c.

8. Дмитрах І. М. Вплив корозійних середовищ на локальне руйнування металів біля концентраторів напружень / І. М. Дмитрах, В. В. Панасюк. – Львів: ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України. – 1999. – 342 с.

9. Панасюк В. В. Основы механики разрушения / В. В. Панасюк, А. Е. Андрейкив, В. З. Партон. – К. : Наук. думка, 1988. – 488 с.