Термоперетворювачі опору з металевих стекол для вимірювання температури розтопів металів

2011;
: pp. 42-45
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University, Ukraine
3
Lviv Politecnic National University

It is proved an availability of using resistance thermoconvertor made of metallic glasses as sensors for thermoconvertors of TPR/TWR-2085 series.

1. Вимірювання температури: теорія та практика / Луцик Я.Т., Гук О.П., Лах О.І., Стадник Б.І. – Львів: Бескид Біт, 2006. – 560 с.

2. Металлические стекла / Под ред. Гилмана Дж.Дж. и Лими Х.Дж., США, 1978; пер. с англ. – М.: Металлургия, 1984. – 264с.

3. Енциклопедія термометрії / Я.Т. Луцик, Л.К. Буняк, Ю.К. Рудавський, Б.І. Стадник. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2003. – 428 с.