Удосконалений метод «плаваючого навантаження» вимірювання параметрів імітансної матриці чотириполюсника

2011;
: pp. 153-157
1
Вінницький національний технічний університет

The improved method of the floating loading of measuring of parameters of immitance matrix of quadripole which provides the increase of exactness of measurings and firmness of the measuring setting at measuring of immitance parameters potentially unsteady quadripoles is developed.

1. Шварц Н.З. Система нестандартных S–параметров / Н.З. Шварц // Микроэлектроника и полупроводниковые приборы – М.: Сов. радио, 1976. – Вып. 1. – С. 302–310.

2. Філинюк М.А. Метрологічні основи негатроніки: моногр. / М.А. Філинюк, Д.В.Гаврілов. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2006. – 188 с. - ISBN 966-641-168-73.

3. А.с. 1141346 СССР. Устройство для измерения полных сопротивлений многополюсников / Филинюк Н.А. – Заявл. 25.05.82; Опубл. 23.02.85, Бюл. № 7. – 6 с.

4. Филинюк Н.А. Определение параметров математических моделей информационных устройств на основе негатронов // Негатроника / Под ред. Л.Н. Степановой. – Новосибирск: Наука, 1995. – 315 с.

5. Філинюк М. А. Методи та засоби вимірювання параметрів потенційно-нестійких чотири полюсників : моногр. / М. А. Філинюк, К. В. Огородник, Л. Б. Ліщинська. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 176 с. - ISBN 978-966-641-342-3

6. Філинюк М. А. Основи негатроніки. Т. ІІ. Прикладні аспекти негатроніки: моногр. / М.А. Філинюк – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 306 с. - ISBN 966-641-203-9

7. Разевиг В.Д. Применение программ P-CAD и PSpice для схемотехнического моделирования на ПЭВМ. Вып. 2: Модели компонентов аналоговых устройств / В.Д.Разевиг. - М.: Радио и связь, 1992. - 64с. - ISBN 5- 256-01090-5.