Вплив температури та тиску на вихідну частоту вимірювального генератора резонансного сенсора

2011;
: pp. 88-93
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Politecnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

Experimental researches of influencing of destabilizing factors are conducted on initial frequency of measuring generator. From experimental data the mathematical models of this influencing are created and the methods of his diminishing are offered.

1. Столярчук П. Г., Байцар Р. І., Гінгін М. П. Резонансні вимірювальні перетворювачі для систем контролю і управління // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2000. – Вип. 56. – С. 100–104

2. Байцар Р. І., Рак В. С., Гінгін М. П. Автогенераторні схеми напівпровідникових резонансних сенсорів // Вісн. Держ. ун-ту «Львівська політехніка». – 2000. – № 389: Автоматика, вимірювання та керування. – С. 166 – 171.

3. Столярчук П. Г., Байцар Р. І., Рак В.С., Гінгін М. П. Струнний варіант тензорезистивного методу вимірювання // Вісн. Держ. ун-ту «Львівська політехніка». – 1998. – № 324: Автоматика, вимірювання та керування. – С. 65–69.

4. Осадчий Е. П. Проектирование датчиков для измерения механических величин. - М.: Машиностроение, 1979. - 480 с.

5. Засименко В. М. Основи теорії планування експерименту: навч. посібник. – Львів: Держ. ун-т «Львівська політехніка», 2000. – 205 с.

6. Рак В. С., Засименко В. М., Байцар Р. І. Математичні моделі систематичних похибок частоти вимірювального генератора для напівпровідникового резонансного сенсора // Методи
та прилади контролю якості. - 2002. - № 8. – C. 73– 76.

7. Новиков С. И. Тепловое расширение твердых тел. – М.: Наука, 1974. - 448 с.