Аналіз похибок перетворювача “адмітанс-напруга” для засобів вимірювання відносних показників якості

2012;
: pp. 97-99
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Politecnic National University

The errors of measuring transformation are analysed "аadmittance – tension" for facilities of measuring of relative indexes of quality of products. The method of providing of the forecast errors of vectorial transformer on different frequencies and his realization are offered.

1. Походило Є.В., Столярчук П.Г Способи імітансного контролю якості // Методи та прилади контролю якості. – 2003. – №11. – С. 105 – 108.

2. Походило Є.В. Диференційний метод оцінювання якості продукції за параметрами імітансу / Є.В. Походило, С.Є. Остапчак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Автоматика, вимірювання та контроль», – 2011. – № 695. – С.41–45.

3. Походило Є.В. Аналіз інструментальної похибки перетворювачів „імітанс-напруга”// Громадсько-науковий часопис «Технічні вісті». – Львів, 2005/1(20),2(21), С. 91– 94.

4. Походило Є.В., Хома В.В. Вимірювачі CLR з перетворенням «імітанс-напруга». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 292 с.