Дослідження впливу ємності подвійного шару на інформативні параметри імітансних сенсорів

2012;
: pp. 76-78
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Politecnic National University

The influence of double layer capacitance on the active and reactive components of immitance as informative parameters of the primary transducer (sensor) means of measuring control of properties of non-electric nature objects is analysed.

1. Григорчак І.І. Імпедансна спектроскопія: навч. посіб. / І.І. Григорчак, Г.В. Понеділок. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 352 с.

2. Походило Є. В. Розвиток теорії та принципів побудови засобів вимірювання імітансу об’єктів кваліметрії: автореф. дис… д-ра техн. наук: 05.11.05 / Національний ун-т “Львівська політехніка”. Львів, 2004. – 40 с.

3. Лопатин Б.А. Теоретические основы электрохимических методов анализа: учеб. пособие для ун-тов / Б. А. Лопатин – М. : Высшая школа, 1975. – 295 с.