Volume 82, no.4, 2021

In this Number

(11 papers)
Volodymyr Krayovskyy, Volodymyr Pashkevych, Andriy Horpenuk , Volodymyr Romaka, Yurii Stadnyk, Lyubov Romaka, Andriy Horyn, Vitaliy Romaka
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2021.04.012
pp. 12-17
Tetiana Bubela, Vasyl Yatsuk, Tetiana Fedyshyn, Roman Ivakh, Hristo Krachunov
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2021.04.018
pp. 18-25
Marta Mashevska, Roman Shchur, Aleksander Ostenda
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2021.04.026
pp. 26-31
Oleg Sulyma, Mykola Mykyichuk, Iryna Zinchuk
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2021.04.032
pp.32-35
Ulrike Blumröder, Ronald Füßl, Thomas Fröhlich, Eberhard Manske, Rostyslav Mastylo
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2021.04.036
pp. 36-42
Taras Boyko, Mariia Ruda, Serhiy Stasevych, Olha Chaplyk
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2021.04.051
pp.51-60