Volume 84, no.3, 2023

In this Number

(11 papers)
Pylyp Skoropad, Igor Likhnovsky, Pavlo Hamula, Rostyslav Mastylo
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2023.03.043
pp. 43-46