Organizing Committee

Nataliia Veretennikova

Iryna Yurchak

Zoriana Rybchak

Olexa Skorohoda

Rostyslav Kryvyy

Max Seniv

 Taras Petruk

Iryna Zavushchak

Tetiana Shestakevych